Conus textile clone TxMRCL-011 conotoxin scaffold IX precursor, mRNA, complete cds (N00062) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conus textile clone TxMRCL-011 conotoxin scaffold IX precursor, mRNA, complete cds
Organism Conus textile (Cloth-of-gold cone)
Organism Diet molluscivorous
Organism Clade V
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
cacctggcaggtactcaacgaactttaggacacattcttt
tcacctggacacaggaagctgactacaagcaga
atgcgct
gtttcccagtcttcatcattcttctgctgctaattgcatc
tgcaccttgctttgatgcccgaacgaagaccgatgatgat
gtgcccctgtcacctctccgcgataatctaaagcgaacga
tacgaacacgcctgaacatacgcgagtgctgcgaggatgg
atggtgctgtactgctgcacccttaacaggtcgt
taggga
taaaggaaaatggctttggatgagacccctgcgaattgtc
cctggatgtgagatttggaaagcagactgttcctttcgca
cgtgttcgtggaatttcgaatggtcgttaacaacacgctg
ccacttgcaagccactatctctctgtcctttcgtatgtgg
aactgtatgatctaacaactgaaatgtcagaaagttttca
gtgggtatacactatgatcgtatagtcagtaattacatca
tttggactttctgaaatatttttcgaaatgtgttttccct
tgtaaaggtccttagtaattatattttagtgtgttatgtt
ttccatacaagttatagaatgctgtctttccttttgttcc
cacatcaatggtggggacataaattattggttttgatcaa
tgtaattatgacctgcatttgtgctatagtgactgcattt
tcagcgttgaatgtttaaatctgcaaacagaaaaaaggtt
ggtcgactaataaagacttgcatggcacaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa
Sequence translation MRCFPVFIILLLLIASAPCFDARTKTDDDVPLSPLRDNLK
RTIRTRLNIRECCEDGWCCTAAPLTGR

References
Conticello,S.G., Gilad,Y., Avidan,N., Ben-Asher,E., Levy,Z. and Fainzilber,M. (2001) Mechanisms for evolving hypervariability: the case of conopeptides Mol. Biol. Evol. 18:120-131

Internal links
Proteins Encoded TxVA precursor

External links
Ncbi
GenBank AF214962

Tools