Conus textile clone TxMRCL-D012 conotoxin scaffold IX precursor, mRNA, complete cds (N00057) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conus textile clone TxMRCL-D012 conotoxin scaffold IX precursor, mRNA, complete cds
Organism Conus textile (Cloth-of-gold cone)
Organism Diet molluscivorous
Organism Clade V
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
ttttcacctggacacgggaaaactgactataagcaga
atg
cgctgcctaccagtcttcgtcattcttctgctgctgattg
catctacacctagcgatactgtcccactgaagaccaaaga
tgatatgccccaggcatctttccacggtaatgcaaggcga
accctgcaaatgctttcaaaaaaacaatgttgctggtact
tcgacatttcgtgctgtttatggcca
taaaggaaaatgac
tttggatgagacccctgcaaactgtccctggatgtgagat
ttggaaagcagactgttcctttcgcacatgttcgtggaat
ttcgaatggtcgttaacaacacgctgccacttgcaagcta
ctatctctctatcctttcatctgtggaactgtatgatcaa
acaactgaaatgtcatatacattattaaatgggtatacac
tatgaccatgtaacctataattacatcacctggacctttt
gaaatatttttcagtatgtaagtgtgttcccttgaaaagg
tcctttgtaattatgtattttagtattttatgttttgcac
acaaattgtaatacgctgtctttatgttgttcctacatca
atggtggggacagaaaatgtttgncttggtcaatgtaatt
atgacccacgtttaatgctgtagtgattgtattttcagcg
ttgaatgtttaatctgcaaacaaaaagtggttgatcgact
aataaagacttgcatggcaaaaaaaaa
Sequence translation MRCLPVFVILLLLIASTPSDTVPLKTKDDMPQASFHGNAR
RTLQMLSKKQCCWYFDISCCLWP

References
Conticello,S.G., Gilad,Y., Avidan,N., Ben-Asher,E., Levy,Z. and Fainzilber,M. (2001) Mechanisms for evolving hypervariability: the case of conopeptides Mol. Biol. Evol. 18:120-131

Internal links
Proteins Encoded TxMRCL-D012 precursor

External links
Ncbi
GenBank AF214957

Tools