Conus textile O3 superfamily conotoxin Tx7.32 precursor, mRNA, complete cds. (N02453) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conus textile O3 superfamily conotoxin Tx7.32 precursor, mRNA, complete cds.
Organism Conus textile (Cloth-of-gold cone)
Organism Diet molluscivorous
Organism Clade V
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
atgtcaggattgggaatcatggtgctcacccttctacttc
ttgtgttcatggcaaccagtcatcaggatgcaggagagaa
gcaggccacgcaaagggacgcaatcaacgtcagacggaga
agatcactcgctcggagaacagtaactgaggagtgcgaag
aggactgtgaggatgaggaaaagcactgctgcaacacaaa
taatggaccctcttgtgcccgtctatgcttcgga
tagttt
ctgtacactgcctcgttcattattttatcagtacaagtgt
agacaaaacatgtcggaaagtcgaaggctgtgcgtaattt
gataagcattgtttactgggacgaacggatttgagatg
Sequence translation MSGLGIMVLTLLLLVFMATSHQDAGEKQATQRDAINVRRR
RSLARRTVTEECEEDCEDEEKHCCNTNNGPSCARLCFG

References

Internal links
Proteins Encoded Tx7.32 precursor

External links
Ncbi
GenBank JX293468

Tools