Conus textile O2 superfamily conotoxin Tx7.30 precursor, mRNA, complete cds. (N02440) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conus textile O2 superfamily conotoxin Tx7.30 precursor, mRNA, complete cds.
Organism Conus textile (Cloth-of-gold cone)
Organism Diet molluscivorous
Organism Clade V
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
atggagaaactgacaattctgcttctcgctgctactgtgc
tgatgtcgacccaggccctaattcaagaacaaagccaaaa
ggcagagatcaacttgttttcaaagaggaagccatctgct
gaacgttggcgggtagacagcgaatgcatttctttttggg
ggtcttgtacggtggacgcggattgttgttttaatagttg
tgacgaaacgtatggctactgc
tgaccatcgttgattttg
caaagggaaatagaaacatgctagtctacctttttgttca
ctcgtaaaaattcttcaaaagagaacaaaagccttgaaga
ctctgaagagga
Sequence translation MEKLTILLLAATVLMSTQALIQEQSQKAEINLFSKRKPSA
ERWRVDSECISFWGSCTVDADCCFNSCDETYGYC

References

Internal links
Proteins Encoded Tx7.30 precursor

External links
Ncbi
GenBank JX293455

Tools