Di6.7 mRNA, complete cds. (N02371) Nucleic Acid Card

General Information
Name Di6.7 mRNA, complete cds.
Organism Conus distans
Organism Diet vermivorous
Organism Clade Early
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
atgtcgggattgggattcatggtgctaacccttttacttt
ttgtgcccatggcaaccagtcaacaggatggaggagagaa
gcaggcgatgcaaagggacgcaatcaacgtcgccccagga
acatcaatcattgggacagaaacaaatcaggagtgcattg
acatctgtaagcaggaggacaaaaactgctgcggcaaatc
aaatggagtacccacatgtgggaaaatttgcctcgga
taa
tttttgtacgctgtttcgttcattttttcatcagtacgag
tttaaacgagacctattaaaaagtcgaaggttgtgcttaa
tttgataagcatggtttactgggatgaaggaatttgagat
gggaagagaataaaacggcaagaagactcaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sequence translation MSGLGFMVLTLLLFVPMATSQQDGGEKQAMQRDAINVAPG
TSIIGTETNQECIDICKQEDKNCCGKSNGVPTCGKICLG

References

Internal links
Proteins Encoded Di6.7 precursor

External links
Ncbi
GenBank JX000449

Tools