Conantokin L2.10 mRNA, partial cds (N01864) Nucleic Acid Card

General Information
Name Conantokin L2.10 mRNA, partial cds
Organism Conus litteratus
Organism Diet vermivorous
Organism Clade
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
atgcacctgtacacgtatctgtatctgctggtgcccctgg
tgaccttccacctaatcctaggcacgggcacactagctca
tggagacgcactgactgaacgccgttcggctgacgccacg
gcgctgaaacctgagcctgtcctcctgcagaaatccgctg
cccgcagcaccgacgacaatggcatggacaggttgactca
gaggaagaggactctcagaaagcgaggaaacacggccaga
ggcctcgaagaagaattagagacagtggagttggttgaag
aactccagcaagcaaaaaaaaaaaaacctatagtg
Sequence translation MHLYTYLYLLVPLVTFHLILGTGTLAHGDALTERRSADAT
ALKPEPVLLQKSAARSTDDNGMDRLTQRKRTLRKRGNTAR
GLEEELETVELVEELQQAKKKKPIV

References

Internal links
Proteins Encoded Conantokin-L2.10 precursor

External links
Ncbi
GenBank HM371416

Tools