conantokin V precursor, mRNA, complete cds (N01862) Nucleic Acid Card

General Information
Name conantokin V precursor, mRNA, complete cds
Organism Conus vitulinus
Organism Diet vermivorous
Organism Clade
Organism Region Indo-Pacific
Notes

Sequence
atgcacctgtacacgtatctgtatctgctggtgcctctgc
tcaccttccacttaatacaaggcacgggtctaccaggtca
cggggccgcactgaatgaaggccgttcggctgacgctgca
gcgctgaaacctgaacctgtcctcctgcggaaatccgctg
cccgcagcaccaacgacaacggcaaggacaggctgactca
gatgaagaggactctcgaaaaacggggaaacacggccaga
gacgacgaagtggaaattatcgtactttag
Sequence translation MHLYTYLYLLVPLLTFHLIQGTGLPGHGAALNEGRSADAA
ALKPEPVLLRKSAARSTNDNGKDRLTQMKRTLEKRGNTAR
DDEVEIIVL-

References

Internal links
Proteins Encoded Conantokin-V precursor

External links
Ncbi
GenBank HM371414

Tools